Детска млечна кухня стартира доставки в четири села

От 17 октомври 2022 г. стартира предоставянето на нов вид местна дейност в община „Тунджа“- „Детска млечна кухня“. Услугата е с капацитет 30 деца на възраст от 10 м. до 3 години, отглеждани в семейна среда. Храната се доставя по населените места в общината от външен доставчик и включва супа, основно и десерт, според възрастовата група на детето в индивидуални опаковки за еднократна употреба. Таксата за един храноден е определена на 4.20 лв. и се заплаща предварително за периода, през който ще се осигурява храненето за детето, в кметството по местоживеене.
Желаещите да ползват „Детска млечна кухня“ подават следните документи в кметството на населеното място или в деловодството на община „Тунджа“:
– Заявление от родител/ законен представител на детето – по образец;
– Копие на удостоверение за раждане на детето;
– Медицинска бележка от личния лекар за изключване на алергия към храни или за хранителния режим на детето;
– Квитанция за платена такса;
– Други документи, удостоверяващи правото на законен представител над детето.
На този етап от услугата са се възползвали родители на деца от селата Козарево, Генерал Инзово, Безмер и Окоп.