Детска кухня няма да работи през август

Детската кухня в Ямбол няма да работи само през месец август. Решението на Община Ямбол е съгласувано с родители, ползватели на кухнята.

Месецът ще бъде използван за проектиране и изпълнение на вентилационната система на сградата на ул. „Димитър Благоев“ №17.