Детска градина „ Звездица” с номинация „Златна ябълка“

Политиката на „Звездица“ е пълноценна подкрепа на всички деца

Номинацията е направена от читалище „Умение“ и се основава на преките впечатления от работата в детската градина и нейните филиали, вследствие на съвместни кампании като „Дни на здравето“ и Седмица на бащата.

Благодарение на общите инициативи между НЧ „Умение-2003-Ямбол и ДГ „Звездица“, активно популяризираме целите и кампаниите на Национална мрежа за децата сред местните общности. Всъщност, поканата за тези инициативи дойде от самата директорка на детската градина Стела Николова. А мотивите й за тази покана бяха да се разнообразят формите за подкрепа на децата и за участие на родителите в живота на детската градина. Идеите за конкретните дейности за инициативите ни дадоха самите отговорнички във филиалите – Пламена Димитрова в Роза, Доника Недева в Ботево, Пенка Гочева в Скалица и Ваня Костадинова в Бояджик.

Работата на нашето читалище беше изключително облекчена, заради факта, че педагогическите специалисти вече бяха успели да спечелят доверието и желанието на самите родители да работят със своите деца в занималните. Доказателство за това беше фактът, че по повод Седмицата на бащата през есента на 2018 г. прояви се организираха всеки ден и действително тези бащи, както и майки, баби и дядовци, всеки ден идваха в уреченото време и с часове садиха фиданки, рисуваха с клечки за уши, строиха с конструктори и т.н. Отделяха и от времето си, за да изработват къщички за птици с убеждението, внушено и от самите учители и педагози, че по този начин не само създават радост на децата си, но и ги правят още по-горди.

В ДГ „Звездица“ и нейните филиали се възпитават 120 деца на възраст от 2 до 7 години от 9 села на община Тунджа, в това число и деца-билингви. Но по време на нашите посещения там, а част от тях бяха и без предварителна уговорка, ние не видяхме и следа от разделение между децата или агресия. Дори напротив, по-големите деца с желание помагат на по-малките, дори ги успокояват, ако нещо случайно ги е притеснило. Което за нас също е доказателство за това, че за учителките и педагозите в тези детски градини вниманието към децата и тяхното спокойствие не е просто работа, а истинско призвание.

Във всяка група са създадени правила – от самите деца чрез модераторството на учителките, които всеки родител и посетител на детската градина може да прочете на вратата на занималнята. Чрез методите за определянето на правилата се дава възможност на всяко дете да изкаже мнение, да бъде изслушано, освен това учат децата да защитават своите права и да уважават правата на всички останали.

Учителките и педагогическите специалисти са подписали Етичен кодекс за работа с деца, с който са се ангажирали да изграждат самочувствието на децата, да стимулират талантите им,  да зачитат правата и желанията на децата, техните различия. Едно от правилата в този Етичен кодекс е, че повишаването на тон е недопустимо! И се спазва стриктно.

Работи се изключително за емоционалната интелигентност на децата като чрез обяснения и симулативни игри те се обучават как да разпознават и да изразяват своите емоции, без да накърняват правата на другите. В детската градина работят 13 учители, 3 медицински сестри и 3-ма образователни специалисти, които изпълняват ролята на медиатори и подпомагат родителите в подготовката на различни административни документи, в това число и към социалните служби, осигуряват лекарства за семейства.

Със съдействието на Община Тунджа децата и родителите им са подпомогнати и от психолог, логопед, рехабилитатор, а миналата година по проекта „Желани пространства“ бяха осигурени и периодични прегледи на децата в селата от педиатри, каквито в малките населени места няма. По този начин, например, беше диагностициран шум в сърцето и последва сърдечна операция на едно от децата в детската градина, чиито родители 5 години не са имали информация и дори не са подозирали заболяването. Друго дете, на 4 години, което е отскоро в детската градина и чиито родители са мислели, че има намален слух, беше изпратено на специализиран преглед и предстои да му бъде извършена операция със средства, осигурени от благотворителния фонд на Община Тунджа.

Екипът на ДГ „Звездица“ и неговите филиали, както и родителите, участват вече 14 години подред активно в набирането на средства за този благотворителен фонд, като изработват различни сувенири, които се продават на благотворителните търгове, организирани 2 пъти в годината от Община Тунджа.
Участват активно и в инициативата „Тунджа може“ за събиране на капачки. Родителите събират капачки дори на работните си места и после ги носят с туби в детската градина, за да подпомогнат идеята за закупуването на 2 електрокардиографа за 2-та центъра за спешна медицинска помощ на територията на общината. Освен това капачките се използват и като дидактически материал – при обучението на децата да разпознават цветовете, да броят и изработват нови предмети, като целта е да се покаже на децата, че нещо, което някои смятат за боклук, за друг може да е много полезно.

Темата за опазването на околната среда и съответно здравето е изключително застъпена в дейностите на ДГ „Звездица“. Пример за това са екологичният кът и градинката за чай в Бояджик, където стари автомобилни гуми са превърнати в саксии за билки, от гуми са направили градинка за цветя и в Роза. Поставянето на хранилки от родителите в детската градина е ежегодно, дори вече не се налага педагозите да ги подсещат за това. Всяка година се включват и в кампанията „Да почистим България за един ден“, като за децата тя започва от почистването на гардеробчетата, саксиите с цветя в занималнята и минава през дворното пространство. Децата знаят, че преди да започнат игрите на двора, първо трябва да го почистят от отпадъци.

Миналото лято ДГ „Звездица“ се регистрира и в кампанията на Daikin „Засаждаме бъдеще“ и след изпратените снимки за дейностите в градината по опазване на околната среда, получиха жълъди, саксии и хумус, които бяха засадени във всяка занималня. Тази година от Daikin им изпратиха 20 фиданки от дъб, които освен в дворовете на 4-те филиала, бяха засадени и в парковете на селата от децата и техните родители. А по повод Деня на Земята и празника на Община Тунджа сега през април получиха фиданки от кедър от неправителствената организация „Движение с екологична насоченост“ – Дражево. Така, че ДГ „Звездица“, със съдействието на НПО, но най-вече на родителите и децата, вече си има една малка горичка от общо 32 дръвчета.

„Аз наистина вярвам, че много родители не играят с децата си вкъщи, заради ежедневните задачи“, обяснява директорката на ДГ „Звездица“ Стела Николова. Затова тя и екипът й се опитват да осигурят на децата възможност за общи дейности с родителите в мястото, където децата прекарват целия ден – в занималнята или в двора на детската градина. Преди месец в Роза, например, децата поканиха своите родители заедно да танцуват танго. След това формираха отбори с бащите и майките си, като задачата им беше да разпознаят бързо и заедно да изпеят първия куплет на песента по запят от отговорничката на филиала Пламена Димитрова рефрен. По проекта на читалищата и детските градини в Роза и Безмер „Къща на книгите“ пък родителите идваха да четат приказки на децата, имаха възможност и да вземат книга от библиотеката на детската градина срещу донесена от тях друга книга, а накрая семейно трябваше да представят театрално етюди от любимата семейна приказка. Много състезания и награди имаше миналата година и на партита между децата и семействата им под надслов „55 години детски усмивки“ във всички филиали на ДГ „Звездица“ по повод нейния 55-годишен юбилей. Всъщност всички празници в детската градина преминават не като литературно-музикални рецитали на децата, а като игри и конкурси с родителите.

Децата имат възможност и да се запознаят отблизо със същината на различни професии. Като пример ще дадем инициативата на филиала в Роза „Професии за смели хора“, по време на която там гостуваха морски капитан и пожарникар и отново чрез игри децата имаха възможност да научат какви са точно задълженията им, какво трябва да направят, за да се предпазят в морето или от пожар, на кой телефон да се обадят при инцидент. В четирите групи пък бе организирано обучение по безопасност на пътя съвместно с РУ на МВР „Тунджа“.

В ДГ „Звездица“ имат и подписан договор за подкрепа с Тръста за социална алтернатива, като чрез него подпомагат деца, които имат желание да завършат предучилищно образование с цел впоследствие те да се върнат като учители тук. Момиче от 12 клас от Бояджик, с което педагозите от местния филиал на ДГ „Звездица“ работеха месеци наред, сега ще кандидатства за студент точно с предучилищно образование. В детската градина стажуват и студенти. А като потвърждение на приемствеността е и факта, че част от педагозите сега са точно възпитаници на ДГ „Звездица“.

Изискваните в закони и правилници писани документи за правата на детето и климата в детските градини ги има във всички учебно-възпитателни заведения в област Ямбол. Но от съвместните ни дейности с ДГ „Звездица“ – Скалица и нейните филиали видяхме как те се прилагат на практика от учители и педагози и по-специално правата на децата да дават своето мнение и това мнение да бъде зачитано от възрастните, да споделят информация, правото на лично пространство и недискриминация. Наложени са подходи за изслушване на детето, в това число и за опазване на неговата тайна чрез изслушване на проблемите му насаме. Детето има право да откаже да участва в дадено занимание, разбира се, без да бъде напълно изолирано, а да му се даде възможност да се включи в подобно занимание, което също дава възможност за усвояване на необходимите знания и умения. Децата в детската градина не се делят по възраст, етноси или по статус на родителите – на всички са предоставени равни възможности за обучение и изява. Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните интереси и образователни потребности на всяко дете.

Ежедневно педагозите намират и начин да осигурят на децата необходимото родителско внимание като поне за час-два въвличат родителите в игри с децата в самите занимални и дворовете на филиалите на детската градина. Медицинските сестри и образователните сътрудници имат грижата за опазването на здравето на детето, както и да му бъде осигурена нужната социална подкрепа. Агресията между или в децата се „лекува“ чрез обяснения и симулативни игри, в това число и чрез консултации с психолог при необходимост.

Заедно с децата беше взето решението какви прояви да организираме за Седмицата на бащата, как да бъдат разпределени задачите. Децата бяха водещи говорители и по време на Дните на здравето.
Изключително положителна практика е и създаването на правила за поведение от самите деца във всяка занималня. Учителите са действали само като модератори, а целта е да се даде възможност на всяко дете да изрази мнението си и да бъде изслушано и да разбере, че правилата важат, както за останалите, така и за него самия.

Децата от филиалите на ДГ «Звездица» са чести гости и в Дома за стари хора в Болярско, в Дневния център за стари хора в Скалица, в пенсионерските клубове, в училищата. Те са и редовни участници във всички празници на местните читалища. А освен НЧ „Умение-2003“ като член на НМД, имат помощта и на „Верният настойник“, от които и тази, поредна, година получиха подаръци. Работят ползотворно и с БЧК, с Тръста за социална алтернатива, с полицията, с кметствата.

Детската градина има политика за подкрепа на пълноценното включване на всяко дете в образователния процес. Със съдействието на ръководството на община Тунджа са осигурени психолог, логопед, рехабилитатори при необходимост. Организирани са и допълнителни модули за децата, които не владеят добре български език. От 120 деца в ДГ „Звездица“, 80 са от ромски произход, но те не са дискриминирани по никакъв начин. В Община Тунджа по принцип достъпът до детските градини е безплатен за абсолютно всички деца, но в ДГ „Звездица“ равнопоставеността между децата се допълва и от еднакво доброто отношение на самите учители и педагози към всички и съответно от създадения климат между децата за разбирателство и взаимопомощ. Освен това имат и собствен автобус, осигурен също от Община Тунджа, с който превозват децата от съседни села до филиалите на детската градина.

ДГ „Звездица“ има 4 филиала, но в тях се възпитават деца от общо 9 села на община Тунджа. А потвърждение за ефективната работа на педагозите е и фактът, че в тези 9 села обхватът на децата в задължителната предучилищна възраст е 100 процента.

В Стратегията на ДГ „Звездица“, която е за 4-годишен период, е залегнало и издирването, претворяването и съхранението на традициите на всички етноси в 9-те населени места. Отбелязват се всички фолклорни празници – през ронене на царевица за Андреевден, до питката с мед за Варвара, през християнския празник на майката – Благовещение, брането на билки с хората от Дневния център за стари хора на Еньовден, приготвянето на туршиите за Деня на християнското семейство и други.

Учителите и педагозите са заинтересовани не само от образователния процес в детската градина, а и от спокойствието и състоянието на децата и извън него. Дните на здравето, които организирахме, целяха както към възпитание у децата да спазват лична хигиена, така и да заострим вниманието на родителите към осигуряването на здравословна среда вкъщи. С участието на родители и деца беше организирана и беседа с Български Червен кръст, с пожарникари, с пътни полицаи. А целта – не само предпазването на децата на пътя, а и гарантирането, че тези деца ще имат здрави и живи родители, които да се грижат за тях, като се пазят от катастрофи, пожари и други рискове.

Допълнително доказателство, че политиката на ДГ „Звездица“ за пълноценна подкрепа на всички деца, без значение от етническа принадлежност, специални образователни потребности, владеене на български език, поведенчески затруднения и пр., е, че учителите и педагозите във филиал Роза съвсем съзнателно поканиха в заниманията по повод Седмицата на бащата да вземе и дете с аутизъм – брат на едно от децата, които се възпитават при тях. Освен това видяхме и желанието на бившите възпитаници на детската градина, сега ученици в училищата, да се връщат отново тук и да помагат в дейностите й.

Истинската, реалната политика за и към децата, се провежда на терен – от хората, които пряко работят с тези деца и с техните родители. С тази номинация искаме да възнаградим и тези хора, които заслужават признание за своя труд и всеотдайност.