Десет отбора спориха за първото място в състезание по първа помощ

sdr

БЧК-Ямбол организира състезание за Ученически екипи по първа помощ, участие в него взеха 10 отбора от Общините Ямбол, Стралджа, Тунджа и Болярово. По време на състезанието се проверяха уменията на учениците за оказване на първа помощ. Състезанието бе открито официално от инж. Митко Филипов, Директор на Секретариата на Обл.С на БЧК-Ямбол, който поздрави учениците за тяхната мотивация да участват в хуманната инициатива на БЧК, свързана с оказване на първа помощ и спасяване на човешки живот.

Г-н Здравко Динев, старши експерт в Регионално управление на образованието-Ямбол приветства младежите и пожела успех в състезанието на всички.

Гергана Георгиева, щатен специалист от Секретариата на Обл.С на БЧК-Ямбол запозна участниците с регламента за провеждане на състезанието – състав на отборите, съдии, процедура на оценяване и др. По регламент всеки отбор преминава през четири пункта и се оценява от съдии – квалифицирани лектори по първа помощ и доброволци на БМЧК. На първи пункт се проверяваха теоретичните знания на участниците. На втори и трети пункт, участниците действаха по предварително зададени ситуации, в които е необходимо да се окаже помощ на две пострадали лица. Всеки отбор демонстрира практическите си умения за оказване на долекарска помощ при кръвотечения и счупване на крайници в резултат на пътнотранспортно произшествие. На пунктовете имаше статисти от БМЧК, които бяха дегизирани и пресъздаваха различните ситуации. На четвърти пункт отборите демонстрираха уменията си свързани с изкуствено дишане и непряк сърдечен масаж върху учебен манекен. Съдии на пунктовете с практически ситуации бяха д-р Петя Качулева и доброволци на БМЧК, обучени на национално ниво по темата.

Участниците в състезанието получиха грамоти и награди. Победител в състезанието за Ученически екипи по първа помощ е отборът на                                        ОУ „Л.Каравелов” – гр. Ямбол, на второ място се класира ПГ „В. Левски“ – гр. Ямбол, на трето място е ПМГ„Ат. Радев“ – гр. Ямбол.

Благодарим на отборите и техните ръководители за активното участие в състезанието.

 

 

Секретариат на Областния съвет на БЧК-Ямбол

sdr