ДЕРБАК – ЯМБОЛ: ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

          ТЕЛЕФОННИ ЛИНИИ ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ:
                             0899 72 61 38
                             0898 87 95 95
                             0888 89 99 54

    Български Червен кръст – Ямбол активира телефонни линии за оказване на психологическа помощ, консултиране и подкрепа на професионалисти в сферата на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, образованието, членове на оперативни щабове, медицински съвети и др., които се грижат за здравето, живота и безопасността на гражданите в условията на въведеното извънредно положение в Република България.
Целта е осигуряване на професионална помощ и подкрепа за намаляване на стреса, тревожността и съществуващи емоционални трудности, възникнали във връзка с изпълнението на професионалните задължения в полза на другите по време на кризи.
Линиите са на разположение
всеки ден за времето от 12.00ч. до 22.00ч. до приключване на извънредното положение.
Обслужват се от висококвалифицирани експерти в оказването на първа психологична помощ и психосоциална подкрепа при бедствия и кризи. Членове на Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и кризи /ДЕРБАК/  и Лабораторен център за психосоциална подкрепа на лица и семейства, преживели тежки кризи към БЧК – Ямбол.

НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕНЕБРЕГВАНИ ОБАЖДАНИЯ ОТ ДРУГИ ГРАЖДАНИ, ПОТЪРСИЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПО ПОМОЩ И ПОДКРЕПА НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ!!

Всеки човек се нуждае от една дълбока, базисна увереност, че светът, в който живее е сигурен и предсказуем!

ОБАДИ СЕ!
НИЕ СМЕ В ГОТОВНОСТ ДА ТЕ ЧУЕМ И ПОДКРЕПИМ!
ВСЯКА СПОДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ Е КОНФИДЕНЦИАЛНА!


Областен секретариат на БЧК – Ямбол