Ден на отворени врати

На 21 април 2017 г. (петък), от 9.30 часа,

Окръжен съд  и Районен съд организират

„Ден на отворени врати“

по повод деня на българската конституция  и професионалния празник на българските юристи и съдебните служители

Провеждането на „Ден на отворените врати” е насочено към по-добро познаване и популяризиране ролята и дейността на съдилищата и има за цел да съдейства за повишаване на правната култура на гражданите, тяхната по-добра информираност и доверие към работата на съда. 

В рамките на инициативата Районен съд – Ямбол отваря врати за гражданите и гостите на гр. Ямбол, които ще имат възможност да се запознаят отблизо с работата на съда и да наблюдават демонстрация на  специализираният софтуер  предназначен за  обслужване на  незрящи,  хора със затруднено зрение и неграмотни, както и случайно разпределение на дела.

         Целеви групи ученици от ямболски училища ще имат възможност да наблюдават реално съдебно заседание, симулативен съдебен процес и да се запознаят с функционирането на отделните служби в Районен съд – Ямбол.  

Ученици от ПМГ „Атанас Радев” ще представят симулативен съдебен процес, който е финализиращия етап от съвместната работа на Районен съд Ямбол и гимназията по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

 

РАЙОНЕН СЪД ЯМБОЛ

21 АПРИЛ 2017г.

 

ПРОГРАМА

 

 

09.30ч. – 10.00ч.  Представяне на  софтуерен продукт за синтез на реч.

 

Стая 101А

 

Модератор – Огнян Тилкиян

 

Участници – свободен достъп

 

 

10.00 – 11.00ч. – Присъствие на реален съдебен процес в  Районен съд Ямбол

 

Зала 2

 

Председател на съдебния състав – Светлана Митрушева – Председател на Районен съд Ямбол

 

Целева група – пълнолетни ученици от ПМГ „Атанас Радев”, ПГ „Васил Левски“  и ПГИ „Г.С.Раковски“

 

13.30ч. – 16.00ч. – НОХД  № 2325/2017 г. – Симулативен  съдебен процес

 

           Зала 1

 

         Всички  участници в процеса са ученици от ПМГ „Атанас Радев” – гр.Ямбол

         Ментори: Петранка Панайотова – съдия в Районен съд Ямбол

                           Георги Георгиев – съдия в Районен съд Ямбол

Инна Гиргинова – адвокат – АК –Ямбол

Стойчо Георгиев – адвокат –  АК – Ямбол

 

        Целева група – ученици от  ПМГ „Атанас Радев“, ПГ „Васил Левски“ и ПГИ „Г.С.Раковски”

 

 

13:30 ч. – 14:00 ч. Съдът отблизо – обиколка в сградата на Районен съд – Ямбол

 

Модератор – Светлана Митрушева

 

Целева група – ученици от НУ „Св.св. Кирил и Методий“

 

16.00ч. –           Случайно разпределение на делата.

 

         Ет.ІV,  стаи 412

        

Разпределящи – Николай Кирков – Зам.Председател и Председател на Наказателно отделени в ЯРС

 

                          

Участници – свободен достъп