Ден на отворени врати в Районен съд – Ямбол

На 16 април 2019 г. (вторник), от 9.30 часа,

по повод деня на българската конституция  и професионалния празник на българските юристи и съдебните служители

Районен съд – Ямбол организира

„Ден на отворени врати“

Провеждането на „Ден на отворените врати” е насочено към по-добро познаване и популяризиране ролята и дейността на съдилищата и има за цел да съдейства за повишаване на правната култура на гражданите, тяхната по-добра информираност и доверие към работата на съда. 

В рамките на инициативата Районен съд – Ямбол отваря врати за гражданите и гостите на гр. Ямбол, които ще имат възможност да се запознаят отблизо с работата на съда и да наблюдават демонстрация на  специализираният софтуер  предназначен за  обслужване на  незрящи,  хора със затруднено зрение и неграмотни, както и случайно разпределение на дела.

Ученици от единадесети клас на ПГИ „Г.С.Раковски”- Ямбол ще представят симулативен съдебен процес, който е заключителния етап от съвместната работа на Районен съд Ямбол и гимназията по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.

За първи път ученици от четвърти клас на НУ „Св.св.Кирил и Методий“ – гр.Ямбол ще представят съдебен процес „Народът срещу вълка“.

За втора поредна година, в рамките на инициативата Районен съд – Ямбол организира „Escape стая“ –  игра със състезателен характер, с участието на отбори от  ПГИ „Г.С.Раковски”-Ямбол и ПГ „В.Левски“ – Ямбол .

ПРОГРАМА

09.30 ч. – 10.30 ч. –  Симулативен  съдебен процес – НОХД  447/2018 

Място – Зала 1

Участници – ученици от ПГИ „Г.С.Раковски“ – гр.Ямбол

Ментори:    Съдия – Светлана Митрушева – Председател на РС – Ямбол

                                           Адвокат : Д.Царев – АК – Ямбол

Целева група – ученици от ПГИ „Г.С.Раковски“

10.30 ч.- 11.30 ч.  –  „ Народът срещу вълка“ съдебен процес

Място – Зала 2

Участници – ученици от НУ „Св. св.Кирил и Методий“ – гр.Ямбол

Целева група – ученици от НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр.Ямбол

11.30 ч.- 12.30 ч.  –  „ Народът срещу вълка“ съдебен процес

Място -Зала 2

Участници – ученици от НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр.Ямбол

Целева група – ученици от НУ „Св. св.Кирил и Методий“ – гр.Ямбол

14.00ч. – 15.30 ч.  Escape стая“

            Място – Архив –хранилище на РС Ямбол

Участници : Отбор на ПГИ „Г.С.Раковски“ 

Отбор на ПГ „Васил Левски“

Целева група – ученици от ПГИ „Г.С.Раковски“  и  ПГ„В.Левски“

10.30ч. – 11.00ч.  –  Представяне на  софтуерен продукт за синтез на реч.

Място – стая 101А

Модератор – Керанка Янева

Целева група – свободен достъп

15.00ч.   Случайно разпределение на делата

            Място -стая 104

            Разпределящ – Радостина Митева – съдебен деловодител

    Целева група – свободен достъп

16.00ч.  Награждаване на победителите от конкурса за детска рисунка на тема: „Аз и законът “

                 Място  -Зала 1