Ден на Европа

Отбелязва се от 1986 г. Обявен на срещата на високо равнище на Европейската общност в Милано, Италия (28-29 юни 1985). Годишнина от речта на министъра на външните работи на Франция Робер Шуман на 9 май 1950 г. в Париж, Франция, в която излага своя план за обединение на въгледобивната и металургичната промишленост на западноевропейските страни (т. нар. План Шуман), с който се полагат основите на европейската интеграция.

В България се отбелязва съгласно Постановление 54 на Министерския съвет от 29 март 2005 г.