Ден на детето в община „Тунджа“

Пъстра поредица от празници по повод Деня на детето- 01 юни, отново озари детските градини на територията на община „Тунджа“ .
Детските празници се провеждат по инициатива на община „Тунджа“, Сдружение с нестопанска цел „Читалища с бъдеще 2012“ и детските градини, давайки жизнерадостно начало на възстановения прием на деца.
Малчуганите отбелязаха този специален за тях ден заедно със своите учители, възпитатели, родители, читалищни секретари по населени места, както и специалисти от услугите по проект „Желани пространства – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“. Дворовете на детските градини, площадните пространства пред Кметства и Народни читалища, се превърнаха в сцена за изява на децата, които рисуваха, рецитираха и се забавляваха заедно. За своя празник всички деца получиха книжки за оцветяване, цветни моливи, балони и тебешири.
На празниците в селата Кукорево и Тенево присъстваха Кристиан Вигенин- заместник-председател на 44-то Народно събрание, Нели Славова –председател но Общински съвет „Тунджа“, Георги Георгиев- кмет на община „Тунджа“, Станчо Ставрев- заместник-кмет на общината, които поздравиха децата. В село Тенево Кристиан Вигенин връчи две едногодишни стипендии за високи постижения в областта на образованието и науката на Габриела Йовчева от с. Ботево и Иванина Иванова от с. Победа.
Поздрав към децата отправи и първата стипендиантка на Кристиан Вигенин- Мариана Василева от село Козарево.