Демонстрация на книгопечатна преса в Регионална библиотека „Г.С.Раковски“