Дело срещу заповед за спиране на митинга край Лесово

Състав на Административен съд – Ямбол насрочи за утре, 25 март от 10,30 ч,. открито съдебно заседание по делото, образувано по две жалби против Заповед №РД-184 от 23.03.2017 г., издадена от кмета на община – Елхово. С обжалваната заповед се забранява провеждането на митинг непосредствено до ГКПП – Лесово в периода от 11 ч. на 24.03.2017 г. до 11 ч. на 26.03.2017 г.

Против тази заповед днес бяха подадени две жалби. В тях се твърди, че „заповедта на кмета на община – Елхово е неправилна и издадена при грубо противоречие на Закона и в противоречие с материално-правните норми”, поради което следва да бъде отменена.
Катя Няголова
Връзки с обществеността Административен съд – Ямбол