Декларациите с баркод смятат сами дължимия данък

Декларации се приемат в 8 пощенски станции в област Ямбол

 

    Осем пощенски станции приемат годишните данъчни декларация за облагане на доходите от миналата година, обявиха от НАП- Ямбол. Това са клоновете на „Български пощи“ в центъра на Ямбол, в кварталите „Златен рог“,“Каргон“, „Аврен“ и „Бенковски“, както и в пощите в градовете Стралджа, Елхово и Болярово. Миналата година подаването на декларациите ставаше в 14 пощенски станции, от които 5 по селата. От НАП напомнят, че при приемането на декларацията в пощенския клон ще ви бъде издаден входящ номер. Данъчните декларации могат да се изпратят с плик по пощата. Освен в пощенските станции декларациите се подават по електронен път, с електронен подпис и ПИК с 5 % отстъпка от данъка за довнасяне до 31 март. Документите могат да се подадат и на място в офисите на НАП.

     Улеснение за гражданите е и годишната декларация с баркод, която  изчислява автоматично дължимия данък след попълване на информация за получените доходи, внесените осигурителни вноски, ползваните облекчения. Електронната декларация трябва да се изтегли на компютър от интернет страницата на Агенцията – www.nap.bg и да се попълни „офлайн“. Подаването на декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки, тъй като дължимия данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход.

          В Ямбол всяка десета декларация от подадените през миналата година е с баркод. Подаването на декларацията с баркод става с изпращане по пощата или на място в офиса на приходната администрация.

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 2 май 2017 г., като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довнасяне. От НАП съобщават още, че на интернет страницата на Агенцията www.nap.bg е достъпна и декларацията за облагане с корпоративен данък с баркод. Фирмите подават декларации до края на март, като това е и срокът, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски.

Повече информация за декларирането и плащането на данъци и осигуровки има на сайта на НАП www.nap.bg. Телефонни консултации се правят на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция. Номерът е 0700 18 700.