Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през януари 2017 година

bright and clean hotel room interior with modern furniture

През месец януари 2017 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 359, а на леглата – 660. В сравнение с януари 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 11.1%, а на леглата в тях – с 12.2%.

Общият брой на нощувките, регистрирани през януари 2017 г., е 3.1 хил., или с 23.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2017 г. се увеличават с 16.2% в сравнение със съответния месец на 2016 г. и достигат 1.2 хиляди. Те са реализирали средно по 2.5 нощувки. Пренощувалите чужденци са 195, а пренощувалите българи са 1 043 хиляди. Чуждите граждани са реализирали средно по 3.9 нощувки, а българските – средно по 2.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2017 г. е 15.6%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 1.8 процентни пункта.

Приходите от нощувки през януари 2017 г. в областта достигат 140.4 хил. лв., или с 64.9% повече в сравнение с януари 2016 година. Регистрирано е увеличение както в приходите от български граждани – със 77.7%, така и от чужди граждани – с 42.8%.

bright and clean hotel room interior with modern furniture