Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през юли 2017 година

bright and clean hotel room interior with modern furniture

През юли 2017 г. в област Ямбол са функционирали 22 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 386, а на леглата – 702. В сравнение с юли 2016 г. общият брой на местата за настаняване остава непроменен, а леглата в тях намаляват – с 3.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2017 г., е 6.0 хил., или с 47.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през юли 2017 г. в област Ямбол е Мароко – с 56.4%, следват САЩ – с 12.3%, Германия – с 6.5%, и Румъния – с 5.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през юли 2017 г. се увеличават с 22.1% в сравнение със съответния месец на 2016 г. и достигат 1.9 хиляди. Те са реализирали средно по 3.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 533, а пренощувалите българи – 1.3 хиляди. Чуждите граждани са реализирали средно по 6.1 нощувки, а българските – средно по 2.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2017 г. е 28.4% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 10.4 процентни пункта.

Приходите от нощувки през юли 2017 г. в областта достигат 225.7 хил. лв., или с 41.3% повече в сравнение с юли 2016 година. Регистрирано е увеличение в приходите от чужди граждани със 108.4%, а от български граждани – с 3.1% .

bright and clean hotel room interior with modern furniture