Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през април 2017 година

През април 2017 г. в област Ямбол са функционирали 24 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 408, а на леглата – 755. В сравнение с април 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 14.3%, а леглата в тях се увеличават с 5.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2017 г., е 4.2 хил., или с 14.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през април 2017 г. в област Ямбол е Германия – с 18.9%, следват Румъния – с 15.0%, Испания – 9.7% и Литва – с 5.4%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през април 2017 г. намаляват с 8.5% в сравнение със съответния месец на 2016 г. и достигат 1.7 хиляди. Те са реализирали средно по 2.4 нощувки. Пренощувалите чужденци са 279, а пренощувалите българи – 1.5 хиляди. Чуждите граждани са реализирали средно по 4.3 нощувки, а българските – средно по 2.1 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2017 г. е 19.2% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 4.6 процентни пункта.

Приходите от нощувки през април 2017 г. в областта достигат 168.3 хил. лв., или със 7.3% по-малко в сравнение с април 2016 година. Регистрирано е намаление в приходите от български граждани с 29.8%, докато от чужди граждани се увеличават със 77.4%.