Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през март 2017 година

bright and clean hotel room interior with modern furniture

През месец март 2017 г. в област Ямбол са функционирали 22 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 386, а на леглата – 702. В сравнение с март 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 4.8%, а на леглата в тях намалява с 1.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2017 г., е 4.4 хил., или с 0.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през март 2017 г. намаляват с 41.7% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 1.6 хиляди. Те са реализирали средно по 2.7 нощувки. Пренощувалите чужденци са 280, а пренощувалите българи са 1.4 хиляди. Чуждите граждани са реализирали средно по 5.1 нощувки, а българските – средно по 2.2 нощувки.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Ямбол е Германия – със 17.6%, следват Испания – с 16.9%, Румъния – с 10.8%, Нидерландия – с 8.9% и Унгария – с 8.0%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2017 г. е 20.5%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 0.1 процентни пункта.

Приходите от нощувки през март 2017 г. в областта достигат 180.9 хил. лева, или с 4.3% по-малко в сравнение с март 2016 година. Регистрирано е намаление в приходите от български граждани с 18.3%, а приходите от чужди граждани се увеличават с 30.1%.