Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през февруари 2017 година

bright and clean hotel room interior with modern furniture

През месец февруари 2017 г. в област Ямбол са функционирали 23 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 403, а на леглата – 742. В сравнение с февруари 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 9.5%, а на леглата в тях се увеличава с 2.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2017 г., е 3.9 хил., или с 15.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2017 г. намаляват с 2.3% в сравнение със съответния месец на 2016 г. и достигат 1.7 хиляди. Те са реализирали средно по 2.3 нощувки. Пренощувалите чужденци са 307, а пренощувалите българи са 1.4 хиляди. Чуждите граждани са реализирали средно по 3.5 нощувки, а българските – средно по 2.1 нощувки.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Ямбол е Германия – със 17.6%, следват БЮР Македония – с 12.8%, Нидерландия – с 10.7%, Румъния – с 9.0% и Гърция – с 6.5%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2017 г. е 19.2%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличават с 2.8 процентни пункта.

 Приходите от нощувки през февруари 2017 г. в областта достигат 162.5 хил. лева, или с 20.9% повече в сравнение с февруари 2016 година. Регистрирано е увеличение в приходите от български граждани с 46.4%, а приходите от чужди граждани намаляват с 16.6%.