Деветокласници в час по криминалистика в ОДМВР – Ямбол

Днес учениците от 9-ти „а“ клас на Гимназия „Васил Левски“ в областния град, проведоха часа си по професионално ориентиране в сектор „Научно –техническа лаборатория“ при ОДМВР – Ямбол.  Младежите  се запознаха отблизо с дейността на експертите и със спецификата на работа при посещение на местопроизшествие.  С интерес  наблюдаваха откриване и снемане на дактилоскопни следи и изземване на веществени доказателства. Веднага след това деветокласниците проследиха  дейността на експертите по обработване на иззетите материали, извършване на криминалистични изследвания и други специализирани дейности по изготвяне на различни експертизи. Участваха  активно в демонстрацията на криминалистична регистрация с фотографиране и снемане на дактилоскопни отпечатъци. Занятието протече при голям интерес от страна на младежите, които искрено заявиха желанието си за следващи срещи със служителите от областната дирекция.

25.11.2019 г.
Татяна Павлова