ДГ“Изворче“ с международен проект по „Еразъм +“

Играта е в основата на дейностите, което ще реализира по проект „Да отворим умовете си чрез игри“ на Програма „Еразъм +“ колективът на ДГ“Изворче“ с. Кабиле. Играта ще бъде формата, под която децата ще опознават света, ще се учат да работят в екип, ще се възпитават в умението да печелят и губят и ще обогатяват знанията си за другите нации. 

   Проектът е с действие 2 години. Той стартира на 1 септември 2017 и ще завърши на 31 август 2019 година. Седем са държавите- партньори по проекта – България, Португалия, Гърция, Италия, Турция и Естония. Координираща страна е Франция, а бенефициенти са деца на възраст от 3 до 7 години. Стойността на проекта е 19 360 евро. 

    В периода на реализацията представители на детското заведение в село Кабиле ще обменят опит с колегите си от останалите страни и ще бъдат домакин на една от срещите им.