ДГ“Валентина“ спечели три проекта по програми на МОН

    Три проекта по национални програми на МОН защити ДГ“Валентина“ – Ямбол. Общата им стойност е близо 7 000 лева. Първият проект е по програма „Успяваме заедно“, модул „Иновативна детска градина“. Със средствата по него ще бъде  дооборудвана единствената засега в ямболските детски градини  сензорна зала. По втория проект, финансиран от програма „Заедно за всяко дете“, е закупена интерактивна дъска.  Чрез третата НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ детската градина е закупила нов лаптоп.