Двоен празник в Болярово

В Болярово посрещнаха Деня на народните будители с тържествени чествания в СУ „Д-р Петър Берон“ и в НЧ „Възраждане-1912“.
Тази година се навършват 110 години от основаването на читалището в Болярово, чието минало и настояще будят почит и признателност.
По този повод с награди бяха отличени председателят на читалището Костадин Иванов, читалищните дейци Мара Петкова, Мария Тодорова, Велина Вачева и Елена Михалева, както и мъжката певческа група, женската певческа група и групата за автентичен фолклор.
Официално е основано през далечната 1912 г., макар че идеята на група будни българи за създаването му започва значително по-рано. Личности като Желязко Кармашиков, Никола Бакалов, Андон Попов, Димитър Тодоров, Христо Киров и други местни родолюбци са осъзнавали необходимостта от него и усилено работят за създаването му. Твърде често се мени местонахождението му през първите години, като най-напред се помещава в дюкяна на Никола Бакалов, после в бозаджийницата на Ончо Николов, а по късно в кафенето на Андрея Вълков. Години по-късно с навлизането на млади хора, като Христо и Станчо Ялъмови, Методи Тодоров, Янко Попов, както и девойките Таня Попова и Зорка Кирязова дейността му се обогатява и разнообразява.
Освен раздаване на книги за прочит, се сформира и театрална група, която проповядва патриотизъм и нравствени добродетели.
Читалищната дейност се разраства все повече, а затова принос дава и младият адвокат Георги Дражев. Паметно и досега остава за боляровци делото на учителката Таня Попова, която заедно с Янко Попов през 40- те години на миналия век обогатяват читалищната дейност в Болярово с разнообразни културни инициативи. По вълнуващ и незабравим начин се организират и празнуват „Бабинден“, „Трифон Зарезан“, „Гергьовден“, „Димитровден“, „Коледа“. Обичаите коледуване и лазаруване внасят радост и топлина във всеки дом, посетен от читалищните групи. Събраните средства се съхраняват в касата на читалището и с тях се закупуват нови книги.
През годините ярка следа в културния живот на града оставят самодейците Георги Дрянски, Каля Владева, Калинка Бакалова, Мара Калудова, Мария Дженкова, Елена Дуплева и са пример за културна всеодайност.
А славата на женската певческа група и до днес с ръководител Мара Петкова не стихва години наред и завоюва многократно призови места. В чест на 1300 години от създаването на българската държава й се присъжда златен медал.
Към читалището функционират две женски певчески групи и една мъжка певческа група. Изявите са многобройни: Ден на художествената самодейност, Национален събор „Копривщица”, Национален коледарски празник- Ямбол, фолклорни събори в градовете Айтос, Гурково, Свиленград, Стралджа, местността „Петрова нива“ и „Света троица“ „Тунджа пее и танцува“, „Воден пее и танцува“, „С песните на Калинка Згурова“, „От българско по-българско“, „Върбова свирка свири”, „Божура”, както и в местните и регионални празници от общинския културен календар.
Медали са получени във ФФ “Песни и танци на народите“ в Свиленград и ФФ „ С песните на Калинка Згурова“- гр. Бургас.
За културното усъвършенстване на населението важна роля играе и библиотечната дейност, която е свързана с работата на читалище „Възраждане-1912“. Днес библиотеката е разположена в приветлива, уютна сграда на читалището, открита през 2015 г. Библиотечният фонд наброява повече от 10 300 тома книги.
Читалище „Възраждане” активно участва в програми и проекти, с което допълва финансирането си. Спечелени са проекти за художествена литература, многофункционална техника, народни носии, за честване на местни празници и ремонти.
Може да бъде изображение с 10 души и изправени хора