Две фирми ремонтират сградата на „Гранична полиция“ Елхово

Във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на енергийна ефективност на сградата на Регионална дирекция “Гранична полиция”- Елхово“ финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. се сключиха договорите за изпълнение на строителните работи за aдминистративна сграда и сграда с помещения за настаняване на задържани лица (ПНЗЛ) и складове към ГПУ.

Фирмите изпълнители на обектите са „Имсти“ ЕООД гр. Ямбол и „НСК София“.

Същинското подписване на договорите се осъществи между кмета на Общината Петър Киров и управителите на фирмите изпълнители в присъствието на представител на  “Гранична полиция”- Елхово“.

Реализацията на проекта цели осигуряване на по-добро качество и условия на работна среда и подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите.