Две деца ще бъдат подпомогнати със средства от благотворителната кампания на Община Ямбол „Подай ръка – спаси живот“

Комисия, председателствана от заместник-кмета на Ямбол Енчо Керязов, реши да бъдат отпуснати 2640 лева за рехабилитация с пари от благотворителната кампания „Подай ръка – спаси живот“ на Община Ямбол. Решението беше съобразено със становището на лекарската комисия.

Кампанията се организира в подкрепа на тежко болни ямболски деца и младежи, нуждаещи се от спешно оперативно или медикаментозно лечение, което не се заплаща от Националната здравноосигурителна каса или други доброволни здравно-осигурителни фондове.

Първото дете е момче на 5 години и страда от накуцване с лявото краче и болки в областта на ставата. „Юношеска остеохондроза за бедрена глава“ /болест на Лег – Калве – Пертес/ е поставената медицинска диагноза. Сумата, с която ще бъде подпомогнато момчето, е в размер на 1440 лева. Тя ще осигури рехабилитация за период от шест месеца. 

 „Наследствена спастична параплегия“ /наследствени нарушения, които причиняват слабост и скованост в мускулите на краката/ е водещата диагноза на второто дете – момче на шест години и половина. Отпуснатото финансиране е в размер на 1200 лева и също ще бъде използвано за предстоящата рехабилитация на детето за период от шест месеца.

През изминалата година благотворителната кампания събра над 13 000 лева. Това беше и четиринадесетото издание на инициативата.

Припомняме, че приемът на документи за отпускане на финансова помощ на нуждаещи се от спешно медикаментозно или оперативно лечение, което не се заплаща от НЗОК или други доброволни здравно-осигурителни фондове, тежко болни ямболски деца и млади хора в рамките на благотворителната кампания на община Ямбол „Подай ръка – спаси живот“ се извършва в отдел „Хуманитарни дейности” на Община Ямбол.

Кандидатите следва да са с постоянен или настоящ адрес в град Ямбол.

Документите за кандидатстване са:

– заявление по образец (получава се в деловодството на община Ямбол);

– декларация, посочваща дали за предстоящото лечение е ползвана финансова помощ от други източници и в какъв размер;

–  експертно решение на ТЕЛК;

–  епикриза от специализирано лечебно заведение;

– етапна епикриза издадена от семейният лекар за моментно състояние на детето;

–  копие на рецептурна книжка (при необходимост);

–  други документи, предоставящи повече информация за конкретния случай;

– декларация, попълнена от родителя/настойника, удостоверяваща детето ползвало ли е за предстоящото лечение  финансова помощ от друг/и източници. Ако е ползвано финансиране – да бъде конкретизирано.

За неверни данни деклараторът отговаря по реда на член 313 от Наказателния кодекс.