Два язовира с неизрядни документи според ДНСК

Областният управител Георги Чалъков и неговият заместник Драгомир Димитров извършиха оглед на два от язовирите в областта, язовир „Малък Манастир“ и язовир „Пчела“.

Те констатираха, че по язовир „Малък Манастир“ ремонтните дейности все още не са приключили, макар че срокът за завършването му е изтекъл преди повече от три месеца. От техническия ръководител на обекта, г-н Живко Костов, стана ясно, че срокът е бил удължен с нови два месеца.   На язовир „Пчела“ строително-монтажните работи са приключили, към момента обектът се почиства и се приготвя за предаване.

Проверката на ДНСК е установила, че и двете съоръжения са абсолютно незаконни. Нямат издадени строителни разрешения от компетентните органи, въпреки че при първоначалната проверка е обяснено, че ремонтите се извършват по графа „Бедствия и аварии“. Според извършените проверки, това са нови съоръжения изградени след основни ремонти, подлежащи на одобрение по установения ред, по Закона за устройство на територията.

В решението от проверката на ДНСК е посочено ясно, че обектите нямат строителни разрешения и ще бъде издадена заповед за спиране на строежа, макар че обектът язовир „Пчела“ е напълно завършен. По всяка вероятност, ще се пристъпи към заповед за събаряне на незаконните строежи, общата стойност за извършените ремонти на които, е над 3,5 млн. лева.

 „Това са обекти за милиони! Кой ще заплати за изготвяне на проект за събаряне на съоръженията или за самото събаряне, данъкоплатците? Това е резултатът от досегашното десет годишно управление – държавата е нарушител на законите, а изградените съоръжения, паметници на корупцията!“, коментира на място областният управител Георги Чалъков.

Припомняме, че на брифинг още в края на месец юли, от страна на областния управител бяха изразени съмнения, относно изрядната документация на язовирите. Към тогавашна дата, обаче, проверката от страна на ДНСК все още беше в ход.