Два язовира бяха отдадени под наем на първия за годината търг в община „Тунджа“

Два язовира бяха отдадени под наем на първия за годината търг в община „Тунджа“.

Язовирът в землището на с. Окоп, който е с площ 57,736 дка, беше нает за срок от 10 г. за 1890 лв. без ДДС годишен наем, а язовирът в землището на селата Челник и Победа с площ 33,979 дка – за 1050 лв. без ДДС.

Още три търга планира да проведе в края на февруари и началото на март община „Тунджа“, на които ще бъдат предоставени за продажба петте имота в землището на с. Безмер с площ 760,731 дка и обща начална тръжна цена от 1 966 700 лв. без ДДС; други 13 общински имоти, а под наем ще бъдат отдадени 7 язовира.