Два нови паркинга изгради Община Ямбол, предстоят и други инфраструктурни проекти

Община Ямбол изгради два нови паркинга, съобщи заместник-кметът Михаил Керемидчиев. Зад блок 1 на улица „Срем“ и улица „Хан Крум“ са оформени 30 места за паркиране. Използвани са перфорирани бетонови елементи, тротоарите са обновени с нови бетонови павета. За удобство на гражданите на улица „Срем“ е извършен частичен  ремонт на тротоарна настилка с обща площ от близо 900 кв.м.. През месец ноември предстои и озеленяване в района. Монтирано е и допълнително осветление.

Благоустроено е и междублоковото пространство на север от улица „Каранова“, обособени са и нови 31 паркоместа в този район. Междувременно приключиха и дейностите по текущ ремонт на уличната настилка в ж.к. „Златен рог“ от блок 17 до блок 19.

Финализиран е и първият етап от ремонта на ул. „Преслав“ в участъка от ул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Г. С. Раковски“, включващ подмяна на улична и тротоарна настилка с обща площ от 2200 кв. м., както и частична подмяна на бордюри.

Инфраструктурите ремонти продължават и през следващите месеци. Предстои реконструкция на кръстовище на ул. „Златен рог“ и ул. „Димитър Благоев“.

В ход е изграждане на улица между кв. 23А и 24 от плана на град Ямбол с кръгово кръстовище с улица „Битоля“ в кв. „Каргон“. Второ кръгово кръстовище ще бъде изградено  на ул. „Милин Камък“ и „Търговска“.

Предвидена е рехабилитация, реконструкция на улици, изграждане на нови места за паркиране и кът за отдих между ул. „Генерал В. Заимов“, ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Независима България“ и ул. „Жельо Войвода“. За изпълнение е възложена пътна връзка на паркинг пред гробищния парк.

Община Ямбол се извинява на гражданите за причинените неудобства по време на ремонтните дейности.