Два имота в землището на с. Безмер бяха продадени на търг за 681 870 лв.

Два имота в землището на с. Безмер бяха продадени за 681 870 лв. без ДДС на провелия се на 25 февруари търг в община „Тунджа“.

Първият имот с площ от 40, 830 дка беше продаден за 124 320 лв. без ДДС, а вторият, който е с площ 205,184 дка, достигна цена от 557 550 лв. И двата имота са с трайно предназначение на територията – земеделска, а начинът на трайно ползване е друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. През втория минава електропровод и е определен сервитут в полза на друга фирма.

За останалите три имота в същото землище в търга не участва нито един кандидат.

Ден по-рано на друг търг община „Тунджа“ отдаде под наем за срок от 10 години пет язовира.

С най-висока годишна наемна цена от 23 279 лв. без ДДС е язовирът с площ 711,335 дка, който се намира в землището на селата Болярско и Роза.

Наети бяха и язовирите в с. Генерал Тошево с площ 21,767 дка за годишен наем от 704 лв. без ДДС; язовирът в с. Златари с площ 60,011 дка за 1964 лв. на година без ДДС и язовирът в с. Симеоново с площ 61,114 дка за годишен наем 1355 лв. без ДДС.

Най-сериозно наддаване имаше за язовира в с. Дражево, който е с площ 16,552 дка. От начална годишна наемна цена 510 лв. без ДДС, търгът за него беше спечелен на 744 лв. без ДДС.

За наемане на втория язовир на с. Симеоново не се явиха кандидати.