Двадесет места за специализанти през 2022 г. са определени в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол

Двадесет места за специализанти по медицина през 2022 г. са определени от Министерството на здравеопазването в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ в Ямбол.
➡️Общо девет млади медици (по трима в съответното отделение) могат да специализират по „Анестезиология и активно лечение“, „Неврологични болести“ и „Хирургия“. Други шестима (по двама в отделение) имат възможност да завършат своята специализация по „Нефрология“, „Пневмология и фризиатрия“ и „Ушно – носно – гърлени болести“. По едно специализантско място е определено за следните отделения на болницата: „Вътрешни болести“, „Образна диагностика“, „Ортопедия и травматология“, „Психиатрия“, „Урология“.
➡️Местата за специализанти през настоящата 2022 г. се финансират от държавата по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Съгласно Наредбата обучението на специализантите трябва да започне не по-късно от 31-ви октомври т. г.