Да научим,за да знаем!

Стремежът към знание е от основните двигатели на желанието да се усъвършенстваме и да творим. Музеите са хранилища на човешката памет, поглед отстрани на извървения от човечеството път. Каквото и да кажем за целта, ролята и предназначението  на музеите, те са обект на нашето любопитство. Техните фондове и експозиции помагат на хората да видят постиженията на предците ни, да черпят идеи и вдъхновение.

И така, водени от тази цел,направихме нашето пътешествие в близкото и далечно минало чрез музейната сбирка на читалището.

Тук се събират,пазят и излагат предмети,образи и текстове свързани с миналото на с.Бояджик, значими за неговата идентичност.Музейната експозиция ни позволява да се запознаем с време, което не ни принадлежи и хора, които никога няма да срещнем.Пренася ни в други времена и епохи.

С огромен интерес бяха разгледани най-старите археологически находки от землището на селото – каменни брадви от IV хилядолетие пр.н.е.,глинен съд от римската епоха,връх за желязна стрела от X в.от н.е.Докато някои се възхищаваха на сребърните накити,увенчавали някога красотата на бояджичанки, други изучаваха сабята, металния щик, апликацията към дръжката на хайдушкия пищов увенчавали храбростта и достойнството на бояджичани, трети пък любопитстваха за оръдията на труда и предмети от бита,характерни за различните епохи.

Обект на общата любознателност се оказаха експонатите свързани с живота и постиженията на великия Джон Атанасов, чието име има честта да носи и нашето читалище.

Днес в музея научихме много и знаем за хора и събития от родния ни край, повлияли за хода на историята, и заради които светът ни съществува във вида, в който го познаваме днес.

 

 

Красимира Атанасова

Секретар на НЧ „Джон Атанасов – 1928”