Дарителска кампания за мемориал с имената на загиналите в Бояджишкото клане

Община „Тунджа“ припомня, че е обявена дарителска кампания за изграждане на мемориал с известните 146 имена на загиналите в Бояджишкото клане към паметника „Априлец“ в с. Бояджик.

Дарителската сметка на общината, по която могат да се превеждат средства и за кампанията, е обявена на интернет страницата на общината, на официалната фейсбук страница, публикувана е в общинския вестник, ще бъде поставена и във всички 44 кметства и кметски наместничества.

Със съдействието на НТС – Ямбол общината ще уведоми за инициативата и роднините на Джон Атанасов в САЩ.

От общината изразиха надежда, че с общи усилия на цялата общност и на дарители ще изградят мемориал, за да увековечат невинните жертви на Бояджишкото клане.

Дарителска сметка

IBAN: BG39IABG70948400438000

код за вид плащане: 445100

за паметника „Априлец“