Данъчни облекчения за деца – кой и как може да се възползва?

Всички родители с трудови правоотношения могат да ползват данъчни облекчения за непълнолетни деца и за непълнолетни деца с увреждания.

Тази година бяха приети нови по-високи размери на облекченията в зависимост от броя деца, като за едно дете сумата за получаване е до 600 лв., за две деца до 1200 лв., за 3 и повече деца до 1800 лв.

Размерът на сумата за получаване за едно дете с увреждания е до 1200 лв., за две деца с увреждания до 2400 лева.

Условията за ползване на данъчното облекчение за деца са две:

Родителите да са получавали през 2022 г. доходи, облагаеми с годишни данъци и да нямат неплатени публични задължения към НАП. Всеки може да провери онлайн данъчната си сметка с персонален идентификационен код (ПИК), за да се избегнат неудобства при подаване на декларацията. Лица без облагаеми доходи, като обезщетение по майчинство например, не могат да се възползват, но в този случай другият родител може да подаде декларация, за да получи полагаемото данъчно облекчение за деца.

Родители, отговарящи на условията от закона, могат да ползват облекченията по два начина.

1. Чрез работодателя, като попълнят декларация по чл. 22в, ал.8 за ползване на облекчения за деца и по чл. 22г, ал. 7 за ползване на облекчения за деца с увреждания. Сроковете за подаване на декларация чрез работодателя са от 30 ноември до 31 декември 2022г.

2. С подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50, се подават и декларациите за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания. Сроковете са от 10 януари до 3 май 2023 г. Сумата се получава в срок до 1 месец.

Важно е да знаем, че при подаване декларация за данъчни облекчения за дете с увреждания е необходимо да приложим ТЕЛК решение с 50% и с над 50% степен на увреждане.