Гроздобер в Скалица

С менче вода, за да „върви по вода“, започнаха гроздоберът учениците от СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с.Скалица. Като бъдещи професионалисти те спазиха всички технологични изисквания за производство на качествено вино: гроздобер, сортиране на добива, ронкане, привеждане на гроздето във вид удобен за бърз старт на ферментация, замерване на показателите на получената гроздова мъст.
За финал очакват крайния продукт от положения през изминалата годината труд.