Грижи за поддържането на зелените площи в Ямбол

Започна разчистването на опасни дървета в парцелите западно и на север от  Спортна зала „Диана“ в Градския парк на Ямбол. Опасните дървета са от видовете топола и гледичия. Предвижда се на тяхно място да бъдат засадени нови декоративни дървесни видове.

През септември ще започне сезонното зацветяване със есенни и пролетни цветя. То ще обхване цветния партер около фонтана, районите пред зала „Диана“ и на изток от големия розариум. Дейностите се изпълняват от Общинското предприятие „Паркове и зони за отдих“.

Обновяването и обогатяването на зелените площи в Ямбол се провежда ежегодно, основно в рамките на пролетната и есенната залесителни кампании. Поддържането на зелените системи включва оформяне на корони, премахване на болни дървесни видове и саморасла растителност, която е несъвместима с градската среда, както и последващи мерки по залесяване с подходящи декоративни паркови видове.