График на приемните часове за граждани на ОбС – Ямбол – август 2020г

Дата Съветник / Група / Комисия Час
8/1/2020
8/2/2020
8/3/2020
ПК „Бюджет и финанси“ 17:00
ПК „Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция“ 17:00
8/5/2020 Антон Шиков , Група ОбС – ПП Пряка демокрация 17:30
8/6/2020 Георги Миланов 17:00
8/7/2020 Група ОбС – ПП ГЕРБ 17:30
8/8/2020
8/9/2020
8/10/2020 ПК „Териториално устройство, инвестиции, транспорт и екология“ 17:30
ПК „Образование, спортни и младежки дейности“ 17:30
ПК „Общинско имущество и контрол на дружества с общинско участие, и
на сделките с общинска собственост“ 17:30
8/12/2020 Антон Шиков , Група ОбС – ПП Пряка демокрация 17:30
8/13/2020 Мариета Сивкова 17:00
8/14/2020 Райно Георгиев, Недялка Влахова 17:00
8/15/2020
8/16/2020
8/17/2020 Група ОбС – ПП ГЕРБ 17:30
8/18/2020 ПК „Законност, обществен ред и противодействие на корупцията“ 17:30
8/19/2020 Капка Йоргова, Калоян Калиманов 17:00
8/20/2020 ПК „Култура, читалищна дейност и културен туризъм“ 17:00
8/21/2020 Иван Тахчиев, Анатоли Станилов 17:30
8/22/2020
8/23/2020
8/24/2020
8/25/2020
8/26/2020
8/27/2020
8/28/2020 Русин Ребров 17:30
8/29/2020
8/30/2020
8/31/2020


Забележка: Приемните се осъществяват в кабинет 203 или 207, след предварително
записване на гише „Информация“ или на телефон 046 681202 най-късно до 15 часа на
предния ден.