График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките и отдалечени населени места на територията на РУ – Тунджа, РУ – Елхово и РУ – Стралджа през месец януари 2023 г.

През месец януари  2023 г. по утвърдени графици от директора на ОДМВР – Ямбол, началниците на РУ – Тунджа, РУ –  Елхово и РУ – Стралджа ще  осъществят прием на граждани в малките и отдалечени населени места по общини както следва:

Община Тунджа:  на 06.01.2023 г. от 09:30 ч. в с. Генерал Инзово;

                               на 06.01.2023 г. от 11:00 ч. в с. Тенево;

                               на 12.01.2023  г. от 13:30 ч. в с. Хаджидимитрово;

                               на 12.01.2023 г. от 14:40 ч. в с. Безмер.                                                  

                          

Община Елхово:   на 05.01.2023 г. от 14:00 ч. в с. Бояново;

                                на 19.01.2023 г. от 14:00 ч. в с. Мелница.

                                                              

Община Болярово:  на 12.01.2023 г. от 14:00 ч. в с. Стефан Караджово;

                                    на 26.01.2023 г. от 14:00 ч. в с. Дъбово.        

                   

Община Стралджа: на 17.01.2023 г. от 10:00 ч. в с. Лозенец;

                                    на 18.01.2023 г. от 10:00 ч. в с. Джинот;

                                    на 20.01.2023 г. от 10:00 ч. в с. Иречеково;

                                    на 26.01.2023  г. от 10:00 ч. в с. Маленово.