Граждани и администрация обсъдиха Бюджет 2020

В зала 107 на община Ямбол се проведе публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Ямбол за 2020 година. На обсъждането присъстваха кметът на Община Ямбол Валентин Ревански, заместник-кметовете Енчо Керязов и Михаил Керемидчиев, Антония Царева, началник на сектор „Бюджет“, директорът на дирекция „Устройство на територията и строителството“ Радостин Евтимов и главният архитект на Община Ямбол арх. Стоян Жечев, експерти в сектор „Бюджет“ при Община Ямбол, общински съветници, представители на административни структури, неправителствени организации, медии, граждани.

Началникът на сектор „Бюджет“ Антония Царева представи презентация с проекта за бюджет на общината за 2020 година. За 2020 година в бюджета на Община Ямбол са заложени прогнозни суми, на база реалните постъпления през 2019 година, обясни Царева.

„Нашите приоритети са с по-малко средства да свършим повече работа. Мисля, че за два месеца доказахме, че можем да работим. Трябва една част от данъците, които плащаме, да се връщат отново при хората. Голяма част от работата на Общината е свързана със социалната дейност, но трябва да се обърне внимание и на кварталите“, изтъкна кметът на Община Ямбол Валентин Ревански. Той пое ангажимента до 18 месеца в целия град да има ново улично осветление и видеонаблюдение.

Закупуване на нови системи за управление на светофарните уредби в Ямбол, изграждане на кръгово кръстовище на улица „Битоля“, на нови кръстовища на улиците „Бакаджик“ и „Търговска“, „Граф Игнатиев“ и „Крали Марко“, ремонт на училища и детски градини. Това са част от обектите, включени в капиталовата програма на Община Ямбол за тази година.

Средствата за пътна сигнализация, за ремонти на общинската улична мрежа, за ремонти на водопроводи и канализация, за чистота, дезинфекция, дезинсекция и дератизация и други дейности се финансират изцяло от общински приходи.

Наред с това се дофинансират дейностите на спортните клубове, на читалищата, поддръжката на гробищния парк, от бюджета се осигуряват и средства с цел пенсионерите, хора с увреждания и техни придружители да ползват намаление на автобусния транспорт и други дейности.

Предстои направените на обсъждането и постъпилите писмено предложения да бъдат обсъдени и гласувани от Общинския съвет при приемането на бюджета на Община Ямбол.