Гражданите на община „Тунджа“ имат думата какви обекти да влязат в бюджета за 2023 година

До 16 ноември всички граждани на община „ Тунджа“ имат думата за предложения какво искат да залегне като приоритети в общинския бюджет за следващата година.
Във фоайето на административната сграда на община „Тунджа“ има специална кутия и бланки за предложения. Във всяко от 44-те кметства и кметски наместничества също се приемат предложения на граждани, които след това ще бъдат предоставени от кметовете и кметските наместници на общинска администрация.
Със своя заповед от 1 ноември 2022 г. кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев откри процедура по разработване и съставяне на проект на общински бюджет за 2023 г.
В изпълнение на бюджетната процедура, кметовете и кметските наместници представят и предложения по приходната и разходната част на бюджета, касаещи функционирането на дейностите в населените места.
Всяка година кметът на община „Тунджа“ и ръководството провеждат и събеседвания с кметовете и кметските наместници, за да чуят и техните приоритети какво трябва да се случи в населеното им място за бюджетната година.
Въз основа на предложенията на граждани и на кметовете и кметските наместници се изготвя бюджетната рамка и финансирането по приоритети, включително строителната програма на общината, която включва основни ремонти, залегнали в капиталовата програма, и текущи ремонти.