Гости

 Общински център за изкуство посрещна  участниците в транснационалната среща по проект „Да отворим умовете си чрез игри“ на Програма „Еразъм+“ , който се реализира от колектива на .ДГ „Изворче“, с.Кабиле. Гостите посетиха заниманията по рисуване на ОЦИИД, експозиция „Иван Колев“ и етнографската сбирка при НЧ“Напредък 1930″ с.Кабиле.

Те бяха впечатлени от богатите традиции съхранявани в своята автентичност и предавани на младото поколение бъдещи творци на Община „Тунджа“.