Гости за Гергьовден

На Еньовден – денят на билките, самодейци от с. Тенево гостуваха на Пенсионерски клуб „Здравец-2018“ с. Симеоново. С хляб и сол и с кипри носии посрещнаха гостите си симеоновци, а самодейците от Тенево им се отблагодариха с песни и танци.
„Пожелаваме на всички магия и светлина в живота! Нека черпите сила от природата: от слънцето, билките и цветята. Нека пътят Ви е осеян с дъхави растения, които да Ви дават сили и никога да не се чувствате изгубени! Бъдете живи и здрави!“ с тези добри пожелания домакините се обърнаха към гостите си.