Голямото българско хоро в Тенево

ОУ „Васил Левски“ с. Тенево кани всички бивши, настоящи и бъдещи ученици, учители и приятели на голямо, българско хоро на 11 май 2018г. от 13.00ч. в двора на училището. Проявата е част от инициативата „Розите на България“, която ще се проведе в цялата страна на 11 май. 

Вълнуваща, нетипична, но ориентирана към бъдещето инициатива на Министерството на образованието и науката, която се роди тогава, когато искахме да направим повече за подкрепа на българските неделни училища по света, да подкрепим изучаването на българския език и култура и да ги популяризираме. На повече от 50 обществени места в открити пространства в целия свят и във всички или около всички училища в България по едно и също време могат да играят деца, учители, родители или просто минаващи хора националното хоро по музика на Празничната сюита, защото идеята е, от една страна, българското хоро да обедини българската общност в целия свят, българите да чувстват, знаят и съпреживяват България заедно, и от друга страна, да популяризират българското , като привлекат към хорото, към себе си и към България и другите, като покажат чрез българския танц на открито колко е обичана, красива, желана, мечтана, достъпна , ритмична, хармонична и прекрасна България.
И затова , тя може да бъде показана такава и чрез изкуството, песните, занаятите, фотосите с пейзажите и спомените, театъра и всичко, което могат да правят българите по света.
А българите могат всичко:)))
Моля , споделете- не формално, а питайте, разказвайте, мислете и чувствайте това, представете си, колко смислено е , както в
личния си живот имаме нужда от приятели , така и като общност да има хора, които ни харесват, обичат и следват …
За да направим България вечна – първо, чрез собственото си усилие , и после- чрез мечтите и спомените на децата ни, където и да са.. и на техните деца…