Годишни награди на Езикова гимназия „Васил Карагьозов“

НОСИТЕЛИТЕ НА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ” – ЯМБОЛ, БЯХА ОБЯВЕНИ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА УЧИЛИЩЕТО
Диана Иванова, ст.учител по английски и испански език, е първият носител на новоучредената награда за учители на името на Васил Карагьозов, за високи постижения в обучението по английски и испански език и утвърждаването на испанския език в община Ямбол. Наградата е придружена с половин минимална работна заплата.
Ученик на годината на гимназията е Симеон Владимиров Кирилов от 12 б клас, за постигнати високи резултати в Националния кръг на многоезичното състезание, за участие в Националния кръг на състезанието по НЕ на КЛЕТ, за участие в Областния кръг на олимпиадите по НЕ и за принос за издигане престижа на гимназията. Наградата и придружена с парична премия от 200 лв., осигурена от Училищното настоятелство на гимназията.


Сребърен плакет за високи постижения в състезания и конкурси получиха: Ирен Руменова Русева , Елица Николаева Димитрова, 10а клас, за І място в Националния кръг на състезанието по Английски език; Елина Живкова Станчева, 10а клас, за ІІІ място в Националния кръг на състезанието по творческо писане на Английски език. Наградата е съпроводена с парична сума от 70 лв.
Грамота и материална награда получиха: Мариела Тропчева от 10б клас – второ място на областен кръг по АЕ; Георги Симеонов от 12б клас – трето място на областен кръг по АЕ; Ния Балчева от 12б клас – второ място на областен кръг по География и икономика; Виктория Миленова Димитрова от 9б клас, за трето място на Национален литературен конкурс, посветен на П.К.Яворов.
Със заповед на директора, за принос в реализирането на план-приема на гимназията, с парична награда от 200 лв. бяха наградени: г-жа Мая Стойкова, ЗДУД; г-жа Диана Димитрова, учител по английски език и г-н Димитър Чамов, ст.учител по ФВС.
На церемонията своите награди получиха най-добрите в състезанието „Аз зная чужди езици”, по нива, както следва:
– 7 – 8 клас, английски език: 
Димана Димчева Димова, ПМГ“Атанас Радев“гр.Ямбол
Димитър Георгиев Ковачев, ОУ”П. Славейков”
Цветелина Марианова Георгиева, ЕГ „В.Карагьозов”
Мартин Иванов Димитров, ОУ „Николай Петрини“
Данаил Димитров Атанасов, ПМГ“Атанас Радев“гр.Ямбол
Паола Янкова Енева, ПМГ“Атанас Радев“гр.Ямбол
Кристиан Красимиров Кръстев, ОУ“Любен Каравелов“ ,Ямбол
– 9-10 клас, английски език:
Василена Иванова Пачева, ПМГ „А. Радев“ 10 а
Елица Николаева Димитрова, ЕГ „В. Карагьозов“ 10 а
Ана –Мария Стоянова Маринова, ПМГ 9г
Камен Георгиев Георгиев, ПМГ 9 г
Грета Минчева Стоянова, ПГ „Св. Кл. Охридски „ Елхово 10 кл.
Ралица Станиславова Антонова, ПГ „Св. Кл. Охридски „ Елхово 9а
Татяна Силвиева Вълчанова, ЕГ 9 в,
Васил Пламенов Киров, СУ „ П. К. Яворов „ Стралджа 9кл.

– руски език:
Маги Марио Панайотова, ЕГ“В.Карагьозов“ 9 в
Виктория Ганчева Ганева, ЕГ“В.Карагьозов 8 в

През 2019 година Езикова гимназия „Васил Карагьозов” – Ямбол ще отбележи няколко юбилейни годишнини: 30 години Езикова гимназия; 45 години Езиково училище; 75 години Първа гимназия, 130 години като наследник на мъжката прогимназия и гимназия Ямбол.