Гл. комисар Георги Арабаджиев даде добра оценка за дейността на ОДМВР –Ямбол през изминалата година

Заместник-главният секретар на МВР поздрави служителите на ОДМВР-Ямбол за постигнатите добри резултати. Той отбеляза, че те са вследствие на положените усилия от всички, както и на изграденото добро взаимодействие и лична ангажираност при реализиране на съвместни дейности на областната дирекция, общините и представителите на всички институции за превенция и противодействие на престъпността и опазване на обществения ред в региона.
            На годишния отчет-анализ на дирекцията присъстваха областният управител на Ямбол Димитър Иванов, председателите на Окръжния и Районен съд в Ямбол, и.ф. административният  ръководител на Окръжна прокуратура Ямбол,  кметове на общини от областта, представители на институции и структури на МВР и ръководни служители от областната дирекция.


            През изминалата година  на  територията на областта са регистрирани с 9,87% по–малко престъпления в сравнение с 2018г. От регистрираните през периода 1415 престъпления са разкрити  961, както и 95 деяния, регистрирани в предходен период. Постигнат е висок процент на разкриваемост – 67,92% – показател, по който  областната дирекция е на едно от челните места в страната.
            Регистрираните престъпления против собствеността са 563, като се отчита намаление с 17,45%. Разкрити са 345 от посегателствата и 41 регистрирани в минал период, като процента на разкриваемост е увеличен на 68, 28. С 19,22% по-малко са регистрираните кражби, значително е намалял броят на регистрираните измами – 25 срещу 39 за предходната година. Разкрити са 18 от тези престъпления.

            През 2019 година са разследвани общо 1645 досъдебни производства, от които приключени и изпратени в прокуратурата са 1229. Повдигнати са 637 обвинения за извършени престъпления.
            За отчетния период на територията на ОДМВР-Ямбол са регистрирани 359 пътни произшествия, от тях 70 тежки инциденти със 17 загинали и 70 ранени. От служителите, извършващи пътен контрол, са установени 33 300 нарушения, като 16 246 са нарушения на скоростните режими. Установени са 199 водачи на МПС, управлявали след употреба на алкохол и/или наркотични вещества и техните аналози. 

04.03.2020 г.

Татяна Павлова