„Глобалeн апел“

Българският Червен кръст продължава да оказва хуманитарна помощ и подкрепа на десетки хиляди хора, засегнати от пандемията. В продължение на шест месеца БЧК реализира мащабна програма с финансова подкрепа, предоставена от Американската агенция за международно развитие (USAID) чрез Глобалния апел на Международната Федерация на Дружествата на Червения кръст и Червения полумесец.

          В момента в област Ямбол се предоставят лични хигиенни пакети на 2508 социално слаби граждани, засегнати от COVID-19, разпределени по общини както следва:

 

Община

Бр. пакети

1

Тунджа

2142

2

Болярово

184

3

Стралджа      

84

4

Ямбол

72

5

Елхово

26

 

Общо

2 508 пакета

 

Списъците на правоимащителица са предоставени от съответните общини, след което са проверени и одобрени от Агенция социално подпомагане.

В община Тунджа 2000 бр хигиенни пакети се раздават с подкрепата на Национална мрежа на здравни медиатори, в лицето на Кина Асенова, здравен медиатор в Община Тунджа и щатни служители от Обл.Секретариат на БЧК-Ямбол. Хигиенни пакети са предоставени в селата: Веселиново, Завой, Дражево, Х. Димитрово, Безмер, Окоп, Тенево, Коневец, Робово, Крумово, Скалица, Ботево, Бояджик, Могила, Чарган, Козарево и Кукорево.

При раздаваното на хигиенните пакети здравните медиатори провеждат  сесии за промоция на здравето и хигиената сред ромското население.

Хигиенни пакети към момента са раздадени и в Община Елхово и Община Болярово.

Пакетите съдържат маски за лице, сапун, шампоан, мокри кърпи, четка и паста за зъби и дезинфектант. Заедно с пакетите се предоставят и информационни материали за превантивни мерки за предпазване от заразяване, за услугите, които БЧК ще предоставя при увеличаване на разпространението на вируса и на достъпа до тях.

   

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол