Георги Чалъков: „Подготовката на изборния процес върви нормално“

Две теми постави на брифинг областният управител на област Ямбол Георги Чалъков – подготовката за изборите на 26 март и партньорското споразумение между Министерство на вътрешните работи и Областна администрация във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕК по проект в областта на убежището и миграцията.
До този момент процесът по подготовка на парламентарните избори протича нормално, като Областна администрация изцяло осигурява необходимите технически средства за РИК. Предстои до седмица да стане окончателно ясно ще има ли машини за осъществяване на машинно гласуване, каза областният управител Георги Чалъков.


Георги Чалъков запозна медиите с параметрите на споразумението между МВР и Областна администрация относно споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ между Европейската комисия и МВР по проект „Укрепване на националния капацитет на Р България в областта на убежището и миграцията“, по което споразумение на Областна администрация Ямбол са предоставени над 1 млн. лв. за подготовка на терени за изграждане на временни кризисни центрове, текущи разходи по поддръжка и издръжка. На този етап МВР не е посочило място за формиране на такъв център в област Ямбол, подчерта областният управител и по това споразумение фактически не се прави нищо. Срокът на този проект е краят на септември, ако средствата не бъдат усвоени ще бъдат върнати на ЕК. Георги Чалъков сподели и мнението си, че най-вероятно конкретно място за такъв център в област Ямбол едва ли ще се намери. „В това споразумение са определени ангажиментите на Областна администрация, но терен не е определен“, подчерта още Чалъков.