Георги Георгиев: Реализираме безпрецедентна строителна програма в община „Тунджа“

Тази година реализираме безпрецедентна строителна програма в община „Тунджа“ като обекти, като обеми на средства и като брой населени места, в които се реализират строително-ремонтните дейности, каза на месечната оперативка с кметове и кметски наместници тунджанският кмет Георги Георгиев. Той изтъкна, че общинска администрация е успяла да реализира над 4 млн. лв. от продажби на недвижими имоти и всички средства се вкарват в текущи ремонти основно на улици в населените места. Общата строителна програма на общината с капиталовите разходи ще надмине 10 млн. лв., но част от обектите ще бъдат преходни, защото общината няма да успее да ги осъществим в рамките на времето, подходящо за строителство през тази година.
Зам.-кметът по строителството Светозар Грозев запозна кметовете и кметските наместници с хода на строителната програма и къде предстои да бъдат извършване строително-ремонтни дейности.
Разяснения за дейността на БКС – звеното направи зам.-кметът Татяна Стоева, която обясни къде работят сега и какво предстои да бъде направено както от групата за асфалтови кърпежи, така и от тези, които косят, режат дървета и повдигат корони и къде ще работи техниката.
На кметовете и кметските наместници беше обяснено, че на предстоящата сесия Общински съвет „Тунджа“ трябва да вземе решение за финансовия лизинг за реконструкция на уличното осветление в 33 села, след което предстои избор на банкова институция и избор на изпълнител на реконструкцията. Обновлението на уличното осветление в останалите 11 села ще бъде финансирано от Плана за възстановяване и устойчивост.
Започва и подготовката на новата поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване, каза още Светозар Грозев и поиска от кметовете и кметските наместници да подадат информация дали искат да има направени промени в кратността на събиране на отпадъците и в броя на съдовете.