Георги Георгиев, кмет на Община „Тунджа“: Нека чрез словото заедно с памет, знание и мъдрост, съграждаме бъдещето си!

Днес е 24 май – Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Свят и тържествен ден!

В този ден, всички ние се вълнуваме и се чувстваме пазители на българските букви, учим и разказваме историята на тяхното създаване, като свещен завет и наш родолюбив дълг.

Да се знае, да се помни Сказанието за буквите.

И днес пак е потребно, като първите азбукарчета, всички, в отговор заедно да изречем с почит и гордост думите написани от Черноризец Храбър през деветия век: „Св. Константин Философ, наречен Кирил, той ни създаде азбуката и преведе книгите, и брат му Методий.“

Велико и свято е делото на Солунските братя и на книжовниците, затова го носим в сърцето си и го поставяме над себе си!

Слава и поклон пред първоучителите Свети Кирил и Свети Методий, поклон пред техните ученици Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий и пред първите книжовници.

Поклон и пред Вас, учители, просветители и творци, които чрез писменото слово поддържате традициите на българското просвещение, градите устоите на нашата национална идентичност и духовна култура в съвременния свят.

Знаем, без приемственост книжовността няма сила, нито е възможен духовен напредък! 

Уважаеми учители, читалищни секретари, самодейци и творци, без Вас посветените на словото, няма да ни има нас просветените.

Вие ни вдъхновявате да търсим и ценим мъдростта и магията на книгите, да пазим и предаваме богатството на българския фолклор.

Нашата Община „Тунджа“ се гордее с хора като Вас, които по примера на солунските братя и техните ученици с труд, с постоянство и майсторство, чрез светлината и силата на нашите букви укрепвате нашата принадлежност към род, община и родина.

Българското словото, което изричаме, пишем или прочитаме, винаги и сега ни държи единни и крепки във вярата и в устрема ни към „светли бъднини“.

Както в старобългарските книги буквите се редят една до друга и свързват думите в цялостен текст, така нека ние българите, чрез писменото слово, което е начало и безкрай, заедно, с памет, знание и мъдрост, съграждаме бъдещето си.

Честита ни българска азбука!

Честит празник на духовността!