Георги Георгиев, кмет на община „Тунджа“:Честит Международен ден на възрастните хора!

Честит Международен ден на възрастните хора на всички тунджанци, достигнали тази златна възраст!
За мен е удоволствие от свое име и от името на цялото ръководство на община „Тунджа“ да Ви поздравя и да изкажа нашата огромна благодарност и признателност!
Винаги ще сме Ви благодарни за всеотдайния труд, за себераздаването, за мъдрите уроци и за споделените ценности!
В годината, в която община „Тунджа“ чества 35 години от своето създаване, няма как да не Ви благодарим и за приноса Ви в съграждането на нашата община!
Община „Тунджа“ е това, което е днес – съвременна българска община, благодарение на труда на почти две поколения тунджанци, всеки със своя принос.
„Тунджа“ е пословична с грижата за възрастните хора, не случайно няма друга община от такъв калибър като нашата, в която да има толкова много пенсионерски клубове – 40 от общо 44 села и предстои разкриването на 41-я в с. Драма. Тези клубове са последователна грижа и внимание към възрастните хора със създадените много добри условия като материална база, като оборудване и обзавеждане и като отношение към хората.
Животът ни е съпътстван от кризи – здравна, политическа и международна, но българите сме жилави, свикнали сме да оцеляваме и да преодоляваме предизвикателствата, и съм сигурен, че ще се го направим и този път.
Решението за справянето с кризите е в общите ни действия заедно като общност, защото там е нашата сила, нашето единство. Да се държим заедно, да посрещаме всеки един проблем и да го решаваме по най-добрия начин.
Искам да Ви уверя, че общината ще продължава да полага активни грижи за своите възрастни хора, защото това е един от приоритетите на нашата социална политика.
Пожелавам на всички здраве, сили, енергия и желание за живот, за да се срещаме отново и да празнуваме заедно!
Честит празник!