Георги Георгиев, кмет на община „Тунджа“: Честит празник на духовността!

Скъпи тунджанци,

На 1 ноември изразяваме своята признателност към паметта и делото на духовните ни водачи, будили у нашите предци жаждата за свобода, за просвета, съхранили вярата, духовните ни ценности и лика на българската нация през вековете.

Този празник на големите българи, още с обявяването му за национален, точно преди 100 години, е бил насочен най-вече към младите, за да им даде здрав смисъл и да ги научи, че животът е ценен и съдържателен когато е вдъхновен от духовното и подчинен на националното.

Едва ли има друг народ, който е вплел мисията на своите духовни водачи в метафората на събуждането, и е въздигнал на благодарствен пиедестал онези светилници, които са будили и будят духа на народа.

В днешното тревожно време общините останахме като остров на сигурността и с подкрепата на нашата общност успяваме да създадем усещането за хоризонт и надежда за по-добро бъдеще. Заедно с училищата, читалищата и клубовете по селата се стремим да пазим и да възраждаме традиции и духовност, получени в наследство от предците ни.

Уважаеми учители, читалищни дейци, творци и самодейци, днес Вие сте съвременните будители, които предавате на младите стремежа към духовност и идеали и съхранявате тунджанския дух.

Благодарим Ви за всеотдайността и вдъхновението!

Честит Ден на народните будители, честит празник на духовността!