Георги Георгиев, кмет на община „Тунджа“: Имаме волята и решимостта да продължим!

Скъпи тунджанци,

Нашата община навърши 35 години – години на достойно утвърждаване на правото да съществува, в стремеж да бъде близо до хората и да решава по най-добрия начин техните проблеми. Години на доказване и на непрекъснато развитие, за да бъде днес това, което е – съвременна българска община, заслужила признание и уважение със стила си на работа и с постигнатите резултати.

На 6 октомври 1987 г. указът, с който е създадена община „Тунджа“ като обединение на 44 села, поставя началото, но изминалите 35 години дадоха смисъл на най-голямото ни постижение – усещането за общност и за принадлежност към едно цяло.

Здравата ни връзка с родната земя, любовта към нашите села, жилавия тунджански дух, предаван чрез традициите, добротата на хората и увереността, че винаги могат да разчитат на подкрепа от общината, са нашата обединяваща сила.

Изминалите 35 години са и повод за признание, гордост и благодарност.

Поклон към първите, които положиха здравите основи на нашата община!

Поклон и към тези близо две поколения тунджанци, които вложиха труд, енергия и ентусиазъм в съграждането и развитието на нашите села!

Нашите предци ни предадоха най-важния завет, че всичко направено има смисъл, когато е водеща грижата за хората, и ние като техни наследници продължаваме започнатото и го доразвиваме. 

През тези 35 години община „Тунджа“ винаги се е стремяла да бъде еталон – за нови идеи, за добри практики, за отношение, но най-вече за екипна работа и за начина на решаване на проблемите заедно с хората. Това създава усещането за единство и увереност, че заедно ще се справим с предизвикателствата и с кризите.

Удовлетворени сме, че през тази празнична за нас година успяхме да постигнем много и започнахме да преобразяваме нашите села.

Да, всички искаме новото и хубавото да идва с още по-бързи темпове, но нищо не може да се постигне едновременно във всички 44 села. По-важното е, че имаме волята и решимостта да продължим и знаем как да го постигнем.

Благодарим на всички тунджанци за приноса им за развитието на нашата община, защото без техните усилия и труд „Тунджа“ нямаше да е същата!

Благодарим на всички, които през годините са работили и работят за утвърждаването на „Тунджа“ като работеща и можеща община!

Вярваме, че всички имаме обща цел – да живеем все по-добре и по-достойно в нашите села и че заедно можем да я постигнем!

Честит празник, тунджанци!

На многая лета на община „Тунджа“!