Георги Георгиев влиза в битка за пети мандат

Тунджанската организация на БСП издигна кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев за пети мандат.
„Община „Тунджа“ е община за пример и гордост за БСП в цяла България. Начинът, по който се управлява тази община, е показно как трябва да действа едно ляво управление, но най-важното е, че постигнатите успехи са успехи за хората“, каза на общинската конференция зам.-председателят на Народното събрание и ямболски народен представител Кристиан Вигенин.
Той допълни, че в община „Тунджа“ се откроява професионализмът и качествата на хората, които работят на всички нива. „Отчетът се пише всеки ден и се чете всеки ден от гражданите“, каза още народният представител и изрази увереност, че това, което тунджанци са прочели и в последните четири години, дава всички основания на БСП в общината да тръгне със самочувствие към предстоящите местни избори.
През изминалия мандат 2015-2019 община „Тунджа“ направи безплатни таксите в детските градини и в яслите и е постигнала 84 % обхват на децата в детските заведения. Тя осигурява безплатен транспорт и целодневна организация на обучение с безплатна храна във всички учебни заведения и въведе професионалното образование в общината с откриване на специалност лозаро-винар в средното училище в с. Скалица и шлосер в обединеното училище в с. Тенево.
Общината осигурява топла храна на над 1000 социално слаби и възрастни хора, непрекъснато увеличава социалните услуги в домашна среда и в дневни центрове и въвежда интегрирани услуги за нуждаещите се. Пилотно за страната тя предлага безплатна детска кухня заедно с патронажна и медицинска грижа за най-малките.
През този мандат беше изградено и видеонаблюдение във всички 44 села, а общинското звено „БКС“ вече ще извършва улични ремонти, за да се реши един от най-важните проблеми на общината – лошото състояние на уличната мрежа в населените места.
„Да бъдем единни, като голям здрав юмрук на тези избори, за да постигнем голямата цел – общински кмет, най-много избрани кметове и най-много съветници, минимум 11“, призова делегатите на конференцията Георги Георгиев.